Plaatsing Trials of Gavin

Hier ziet een impressie van de plaatsing van het 20 meter hoge beeld 'Trials of Gavin' van Jason Myers. Het beeld is geplaatst op het terrein van Resort Hof van Saksen in Nooitgedacht (Drenthe). Het is vrij te bezichtigen.